Din utstyrsleverandør til:

LØFT - TRANSPORT - ANLEGG - INDUSTRI

Sentralbord: +47 35 96 84 60
[email protected]

Arbeidstilsynet ny logo22Den sakkyndig virksomheten er bygget opp med henblikk på å tilfredsstille de krav som er satt til sakkyndig virksomhet i Arbeidstilsynets forskrift om administrative ordninger:

Best.nr 706 § 8-6.

Vi er godkjent for sakkyndig kontroll på følgende arbeidsutstyr:
 
 
G4 Løfteinnretn. for hengende last - Bro- og traverskraner
G7 Løfteinnretn. for hengende last - Vinsjer/ spill / elektrotaljer
G8 Løfteinnretn. for hengende last - Lastebilkraner
G10 Løfteinnretn. for hengende last - Hånddrevne kraner
RX (G11) Løfteredskap - Alle typer
MX Masseforflytningsmaskiner – Alle typer
PX Personløftere – Alle typer
T (Truck) Løfte og stablevogner for gods – Alle typer

 

Norsk Sertifisering AS

Vi er sertifisert av Norsk Sertifisering AS i uavhengighetstype: C og Kompetansekategori: S2 i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020:2012.

Sakkyndig Kontroll

Vi har prosedyrer for periodisk kontroll (årligkontroll), montasjekontroll, førstegangskontroll og spesialkontroll Vi har rutiner som gjør at vi kan tilby dem som kunde, oppfølging og innkalling til lovpålagte periodiske kontroller. Vi kan også tilby service på overnevnte utstyr i vår service avdeling. Link til godkjenningsbevis Sakkynig virksomhet SV065

Produksjon og Kontroll av Lastebilpåbygg

BMI er godkjent av Statens vegvesen som Påbyggerverksted.

Påbyggerverksted 4889.

Bamble Mekaniske Industri AS

Bjønnveien 1

N-3962 Stathelle, NORWAY

Tel. +47 35 96 84 60

Epost: postmaster(at)bamblemek.no

Kopirett © Bamble Mekaniske Industri AS

Developed by Inova Light Ltd

Åpningstider

Mandag - fredag 07.30-15.30

KJØRERUTE VARETRANSPORT

BMI - E18 - SANNIDAL - DRANGEDAL

BMI - E18 - MOHEIM - SKIEN.

kart