Sakkyndig virksomhet

Den sakkyndige virksomheten er bygget opp med henblikk på å tilfredsstille de krav som er satt til sakkyndig virksomhet i Arbeidstilsynets forskrift om administrative ordninger:

Best.nr 706 § 8-6.

Image

Vi er godkjent for sakkyndig kontroll på følgende arbeidsutstyr:


 
G4Løfteinnretn. for hengende last - Bro- og traverskraner
G7Løfteinnretn. for hengende last - Vinsjer/ spill / elektrotaljer
G8Løfteinnretn. for hengende last - Lastebilkraner
G10Løfteinnretn. for hengende last - Hånddrevne kraner
RX (G11)Løfteredskap - Alle typer
MXMasseforflytningsmaskiner – Alle typer
PXPersonløftere – Alle typer
T (Truck)Løfte og stablevogner for gods – Alle typer

Norsk Sertifisering AS

Vi er sertifisert av Norsk Sertifisering AS i uavhengighetstype: C og Kompetansekategori: S2 i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020:2012.

Sakkyndig Kontroll

Vi har prosedyrer for periodisk kontroll (årligkontroll), montasjekontroll, førstegangskontroll og spesialkontroll. Vi har rutiner som gjør at vi kan tilby dem som kunde, oppfølging og innkalling til lovpålagte periodiske kontroller. Vi kan også tilby service på overnevnte utstyr i vår service avdeling. Link til godkjenningsbevis Sakkyndig virksomhet SV065

Produksjon og Kontroll av Lastebilpåbygg

BMI er godkjent av Statens vegvesen som Påbyggerverksted.

Påbyggerverksted 4889.

Bamble Mekaniske Industri AS

Bjønnveien 1

N-3962 Stathelle, NORWAY

Epost: [email protected]

Kopirett til de respektive leverandører og produsenter.

Åpningstider

Mandag - fredag 07.30-15.30

KJØRERUTE VARETRANSPORT

BMI - E18 - SANNIDAL - DRANGEDAL

BMI - E18 - MOHEIM - SKIEN.

Søker du bærbare mobile elektriske, batteri- eller bensindrevne vinsjer, klikk her!

Image